NA I NIEDZIELĘ PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO

 1. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek po Mszy św. o godz. 900 i o godz. 1730. Natomiast Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 1715. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w piątek po wieczornej Mszy św. Ofiary składane do puszek podczas Drogi Krzyżowej i po Mszach niedzielnych przeznaczone są na Jałmużnę Postną, natomiast ofiary składane podczas Gorzkich Żali na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 2. W rozpoczynającym się tygodniu będziemy przeżywać:
 • w czwartek, 22 lutego obchodzić będziemy święto Katedry Św. Piotra Apostoła. Po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do Św. Rity.
 • piątek – 23 lutego - papież Franciszek ogłosił dniem modlitwy i postu w intencji pokoju a szczególnie za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Nasz Niebiański Ojciec zawsze wysłuchuje swoich dzieci, które wołają do Niego w udręce i cierpieniu: "podtrzymuj złamanych na duchu i opatrz ich bolesne rany" (Ps 147,3). Zwracam się z serdecznym apelem, abyśmy również my usłyszeli to wołanie i każdy w swoim sumieniu, przed Bogiem, zadali sobie pytanie: "Co mogę uczynić dla pokoju?". Z pewnością możemy się modlić; ale nie tylko: każdy może konkretnie powiedzieć "nie" przemocy, na ile zależy to od niego czy też od niej. Ponieważ zwycięstwa zyskane przy użyciu przemocy są fałszywymi zwycięstwami; natomiast praca na rzecz pokoju służy wszystkim!
 • także w piątek 23 lutego, spotkanie formacyjne i przygotowanie do bierzmowania dla klas 3 gimnazjum. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 1800 (należy przynieść indeksy i karty pracy).
 • Za tydzień w niedzielę 25 lutego obchodzić będziemy Niedzielę Dzieł Pomocy Misjom
  - Ad gentes. Tego dnia będziemy się modlić w intencji misji oraz polskich misjonarzy i misjonarek. Chorych zachęcamy do ofiarowania swoich cierpień w intencjach misyjnych. Tę działalność misyjną Kościoła my sami możemy także wesprzeć materialnie poprzez ofiarę złożoną do puszek w kościołach, wysłanie SMS-a na numer 72032 (koszt 2, 46 PLN z VAT), zakup misyjnych czasopism, czy ofiarę przelaną na konto podane na plakatach i na stronie misje.pl. Dzięki tym ofiarom polscy misjonarze pracujący w 97 krajach świata będą mogli kontynuować głoszenie Ewangelii, budować kościoły, kaplice, szkoły, ośrodki zdrowia oraz szpitale, formować katechistów, pomagać potrzebującym, karmić głodnych, leczyć chorych oraz pomagać dzieciom w edukacji. Prośmy Boga, by ich umacniał swoją łaską i błogosławieństwem. Również za tydzień - 25 marca na Mszy o godz. 1000 będziemy się modlić za pana Mirosława Grzegorczyka – naszego organistę, z racji Jego Imienin.
   
  3. Przypominamy, że w lutym Biuro Parafialne czynne jest tylko w środy od 1600-1730.