XXII  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

  1. Dziś, w pierwszą niedziele września, z racji 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, obchodzimy Dzień Modlitw o pokój na świecie i w intencji pomordowanych w czasie Wojny. Obecnie, kiedy jesteśmy świadkami odradzającego się niepokoju i konfliktów zbrojnych w wielu miejscach świata, z większa uwagą myślimy o sprawie pokoju. Wydarzenia z 1939 r. są nadal aktualną lekcją dla każdego pokolenia. Wciąż, bowiem odradzają się systemy, które gotowe są wystąpić przeciw człowiekowi, zagrażając jego godności i istnieniu. Nasila się eskalacja wobec chrześcijan, szczególnie na bliskim wschodzie. Rosja ciągle lekceważy jakiekolwiek umowy międzynarodowe. W obliczu współczesnych zagrożeń, tym bardziej trzeba nam błagać Pana Boga o dar pokoju dla świata, by ustały napięcia, by zaprzestano działań, które wzbudzając strach i wywołują obawy o spokojne jutro naszego świata. Sprawa osiągnięcia porozumienia i pokojowych rozwiązań leży nie tylko w rękach polityków i dyplomatów. Do nas należy modlitwa, szczególnie różańcowa. Ona ma wielką moc, jak zapewnia Matka Boża w Fatimie. Dziś po Mszach świętych wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Na Mszy o godz. 1130 inaugurujemy nowy rok szkolny i katechetyczny i poświęcimy dzieciom przybory szkolne.
  2. Od poniedziałku wracamy do zwykłego porządku nabożeństw i funkcjonowania biura.
  3. W rozpoczynającym się dziś tygodniu przeżywać będziemy:
  • 3 września, w poniedziałek - wspomnienie liturgiczne św. Grzegorza Wielkiego, papieża.
  • 6 września - Pierwszy Czwartek Miesiąca. Jest to dzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Msza św. wieczorna ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • 7 września - Pierwszy Piątek Miesiąca. Po porannej Mszy św. o godz. 900 Droga Krzyżowa. Msze św. sprawowane będą ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy wieczornej eucharystyczne pierwszopiątkowe nabożeństwo do Serca Jezusowego i koronka do Bożego Miłosierdzia. Spowiedź pierwszopiątkowa przed poranną Mszą św. oraz od godz. 1700 do 1800. Szczególnie przypominamy o tym dzieciom. Jest to także spowiedź na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Od godz. 1000 swoich chorych odwiedzi Ks. Proboszcz. Po Mszy wieczornej powakacyjne spotkanie formacyjne lektorów, ministrantów i kandydatów na ministrantów. Zachęcamy wszystkich chłopców, którzy chcieliby służyć Panu Jezusowi przy ołtarzu, aby dołączyli do grona ministrantów. Rodziców prosimy o wsparcie tej propozycji i zachęcenie swoich synów.
  • 8 września, w sobotę - święto Narodzenia NMP.
  1. W przyszłą niedzielę, 9 września, rozpocznie się VIII Tydzień Wychowania Religijnego. Po Mszy o godz. 1130 spotkanie rodziców dzieci klas 0-4,6,7,8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum. Przy tej okazji przypominamy, że przygotowanie do I Komunii trwa pełne trzy lata podobnie jak przygotowanie do bierzmowania i odbywa się nie w ramach katechezy szkolnej, ale w parafii faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania kandydata.
  2. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania wczorajszego Pikniku Rodzinnego. Dziękujemy także naszym sponsorom, ofiarodawcom i darczyńcom. Serdeczne, wielkie Bóg zapłać!