Ogłoszenia duszpasterskie

na II Niedzielę przygotowania Paschalnego

8 marca 2020 r.

  1. Dziś obchodzimy Niedzielę Dzieł Pomocy Misjom - Ad gentes. Modlimy się w intencji misji oraz polskich misjonarzy i misjonarek. Chorych prosimy, aby ofiarowali swoje cierpienia w intencjach misji. Tę działalność misyjną Kościoła my sami również możemy wesprzeć materialnie poprzez ofiarę złożoną do puszek po Mszy św., wysłanie SMS-a na numer 72032 (koszt 2, 46 PLN z VAT), zakup misyjnych czasopism, czy ofiarę przelaną na konto podane na plakatach i na stronie www.misje.pl. Dzięki tym ofiarom polscy misjonarze pracujący w 97 krajach świata będą mogli kontynuować głoszenie Ewangelii. Prośmy Boga, by ich umacniał swoją łaską i błogosławieństwem.
  2. 2. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek po Mszy św. o godz. 900 i o godz. 1730. Natomiast Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 1715. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w piątek po wieczornej Mszy św. Ofiary składane podczas Drogi Krzyżowej przeznaczone są na Jałmużnę Postną - jest to jedna z form odprawienia pokuty, natomiast ofiary składane podczas Gorzkich Żali na kwiaty do Grobu Pańskiego.
  3. W piatek 13 marca przypada 7 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piąotrową. Naszą modlitwą otaczamya Ojca św. W tym dniu od godz. 10 00 ks. proboszcz nawiedzi chorych z wizytą sakramentalną.
  4. W imieniu Fundacji Misericordias Domini prosimy o prowiant o długim terminie przydatności, np. olej, mąka, kasza, konserwy, makarony itp. Prosimy przynosić je także do naszej kaplicy do 29 marca. Są to produkty, z których zostaną przygotowane paczki na święta dla ludzi dorosłych, żyjących w biedzie, samotnych i niepełnosprawnych. Na ten cel można przeznaczona jest także nasza Jałmużna Postna.
  5. Osoby, które składały swoje PITy proszone są, aby złożyły podpisy i mogą je odebrać.
  6. Od najbliższej niedzieli 15 do 18 marca Ks. Proboszcz głosić będzie rekolekcje wielkopostne w par. pw. Chrystusa Króla w Piastowie pod Warszawą. Módlmy się w intencji tamtejszej wspólnoty parafialnej i Ks. Proboszcza, a także o błogosławione owoce tych świętych ćwiczeń duchowych.
  7. Na czas Wielkiego Postu, dla pogłębienia naszej wiary i jako pomoc w naszym nawracaniu się, polecamy lekturę Gościa Niedzielnego i Niedzieli.
  8. W sobotę 14 marca 2020 r. zapraszamy mężczyzn na modlitwę różańcową ulicami naszego miasta, rozpocznie się ona Mszą św. o godz.1400 w kościele pw. Ducha Świętego, a następnie procesjonalnie przejdziemy do kościoła Bozego Ciała.