Wierni, którzy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii, mogą odmówić tradycyjną modlitwę Aktu Komunii duchowej, odmawianą także w przeszłości przez wielu świętych:


Jezu mój!
Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie.
 Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej.
 Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego.
 Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę,  nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie. 
 

Św. Alfons Liguori