Urodził się 29 września 1988 roku w Świebodzicach. Jest najmłodszym z trojga dzieci Grzegorza i Krystyny z domu Köhler. Sakrament Chrztu świętego otrzymał 10 października 1988 roku w Kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Witoszowie z rąk proboszcza ks. Edwarda Dudka. Przystąpił do I Komunii Świętej w roku 1995 w Kościele parafialnym.

Sakrament bierzmowania otrzymał z rąk JE ks. bpa prof. dra hab. Ignacego Deca dnia 28 maja 2005 roku. Po maturze i ukończeniu szkoły średniej w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Ustawicznego w Mokrzeszowie i po zdaniu Egzaminów Zawodowych w zawodzie Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego wstąpił w roku 2008 do Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Pracę magisterską napisał z Teologii Moralnej pod kierunkiem ks. prof. PWT dr hab. Tadeusza Reronia przy współpracy z ks. dr Sławomirem Augustynowiczem na Papieskim Wydziale Teologicznym na temat: Rola zadośćuczynienia w sakramencie pokuty i pojednania. Aspekt Teologiczno-moralny. Obronił pracę magisterską 13 czerwca 2013 roku na Wydziela Teologicznym we Wrocławiu.

Święcenia prezbiteratu przyjął 24 maja 2014 roku w Katedrze Świdnickiej z rąk JE ks. bpa prof. dra hab. Ignacego Deca. Dnia 30 czerwca 2014 roku decyzją biskupa Ignacego Deca został skierowany do pomocy duszpasterskiej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie.