Urodził się w 1983 roku w Dzierżoniowie z rodziców Roberta i Marii z domu Ośka. Sakrament chrztu św. otrzymał w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie. Dzieciństwo i lata młodzieńcze przeżył w Dzierżoniowie. Uczęszczał do Szkoły Sportowej im. Janusza Kusocińskiego, a następnie do II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie. Do Pierwszej Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania przystąpił w parafii p.w. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie. Po maturze w 2002 roku wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Świdnickiej z rąk Księdza Biskupa Ignacego Deca 25 maja 2008 roku. Zaraz po święceniach pracował jako wikariusz w Kamieńcu Ząbkowickim w par. Wniebowzięcia NMP (2008-2013), a następnie w par. Królowej Polski w Świdnicy (2013-2018).