W Wielkim Poście
  • nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek po Mszy św. o godz. 9:00 i o godz. 17:30
  • Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 17:15

Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali zawsze można uzyskać odpust zupełny. Również za ofiary przeznaczone na Jałmużnę Postną zawsze można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Jałmużna postna jest jedną z form odprawienia pokuty, a przeznaczona jest na pomoc ubogim.

Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To właśnie podczas rekolekcji zgłębiamy mękę Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień często zapominamy, żyjąc w zamknięciu i codziennych trudnościach. Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej obojętny i nieczuły na biedę, samotność i krzywdę innych. Człowiek zatroskany, człowiek znękany, samotny, często odpowiedź na dręczące go pytania, otrzymuje właśnie podczas rekolekcji. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa dają nadzieję współczesnemu człowiekowi. Wielkopostne Rekolekcje w naszej Parafii przeżywać będziemy od IV Niedz. W. Postu, a więc od 19-22 marca. Głosić je będzie Ks. Łukasz Bankowski z Rzymu. Prosimy o modlitwę w intencji błogosławionych owoców tych ćwiczeń duchowych i prosimy także tę informacje przekazywać sąsiadom i znajomym.