Urodził się w 1969 roku w Dzierżoniowie z rodziców Zenona i Genowefy z domu Grzeszczuk. Sakrament chrztu św. otrzymał w kościele parafialnym p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Gilowie. Dzieciństwo i lata młodzieńcze przeżył w Strzelinie związany z parafią Podwyższenia Krzyża św. w której to przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania. Po maturze i ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Strzelinie w 1988 roku wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk J. Em. Henryka Kardynała Gulbinowicza 27 maja 1995 roku. Zaraz po święceniach odbył studia licencjacko - doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (1995-2001). Pracował jako wikariusz w Bierutowie w par. św. Józefa Oblubieńca, we Wrocławiu w par. św. Bonifacego, w Świdnicy w par. Ducha Świętego i w Pieszycach w par. św. Antoniego.
Po erygowaniu diecezji świdnickiej został powołany na stanowisko Diecezjalnego Duszpasterza Akademickiego w Wałbrzychu. W czerwcu 2006 roku decyzją biskupa Ignacego Deca został mianowany pierwszym proboszczem nowopowstałej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie z zamiarem budowy kościoła i domu parafialnego.
W 2009 roku ukończył studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury i Sztuki.
W Świdnickiej Kurii Biskupiej pełni funkcję Diecezjalnego Konserwatora Zabytków, jest członkiem Komisji Liturgicznej Diecezji Świdnickiej, Rady Duszpasterskiej Diecezji Świdnickiej oraz Diecezjalnym Koordynatorem Pielgrzymek Zagranicznych. Jest również wykładowcą teologii pastoralnej, historii sztuki i konserwacji zabytków. Piastuje także urząd wicedziekana dekanatu Bielawa.
Urodził się 29 września 1988 roku w Świebodzicach. Jest najmłodszym z trojga dzieci Grzegorza i Krystyny z domu Köhler. Sakrament Chrztu świętego otrzymał 10 października 1988 roku w Kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Witoszowie z rąk proboszcza ks. Edwarda Dudka. Przystąpił do I Komunii Świętej w roku 1995 w Kościele parafialnym.

Sakrament bierzmowania otrzymał z rąk JE ks. bpa prof. dra hab. Ignacego Deca dnia 28 maja 2005 roku. Po maturze i ukończeniu szkoły średniej w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Ustawicznego w Mokrzeszowie i po zdaniu Egzaminów Zawodowych w zawodzie Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego wstąpił w roku 2008 do Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Pracę magisterską napisał z Teologii Moralnej pod kierunkiem ks. prof. PWT dr hab. Tadeusza Reronia przy współpracy z ks. dr Sławomirem Augustynowiczem na Papieskim Wydziale Teologicznym na temat: Rola zadośćuczynienia w sakramencie pokuty i pojednania. Aspekt Teologiczno-moralny. Obronił pracę magisterską 13 czerwca 2013 roku na Wydziela Teologicznym we Wrocławiu.

Święcenia prezbiteratu przyjął 24 maja 2014 roku w Katedrze Świdnickiej z rąk JE ks. bpa prof. dra hab. Ignacego Deca. Dnia 30 czerwca 2014 roku decyzją biskupa Ignacego Deca został skierowany do pomocy duszpasterskiej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie.