DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

1. Marcin ŁABAZ z par. pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie z Magdaleną CHARZYŃSKĄ z par. pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie

 
Bielawa, 19.05.2019 r.

2. Mariusz Piotr HASIEC z par. pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie z Pauliną Ewą DYNEK z par. pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie

Bielawa, 26.05.2019 r.

Jeśliby ktoś wiedział o przeszkodach unieważniających przyszły związek małżeński wyżej wymienionych osób, w sumieniu jest zobowiązany zgłosić to duszpasterzom ich parafii.

   

            Ks. Robert Begierski
proboszcz