DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

 
 

Bielawa, 

Jeśliby ktoś wiedział o przeszkodach unieważniających przyszły związek małżeński wyżej wymienionych osób, w sumieniu jest zobowiązany zgłosić to duszpasterzom ich parafii.

   

            Ks. Robert Begierski
proboszcz