DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

  1. Rafał Stanisław Beśka, rzym–kat., kawaler, zam. Bielawa ul. Wodna z Kariną Elwirą Tersa, rzym–kat., panną, zam.  Pieszyce ul. Okrzei.
  2. Łukasz Stanisław Bekus, rzym–kat., kawaler, zam. Bielawa ul. Brzeżna z Sabiną Misiuk, rzym–kat., panną, zam.  Bielawa ul. Brzeżna

 

Bielawa, 11.02.2018 r.


Jeśliby ktoś wiedział o przeszkodach unieważniających przyszły związek małżeński wyżej wymienionych osób, w sumieniu jest zobowiązany zgłosić to duszpasterzom ich parafii.

   

            Ks. Robert Begierski
proboszcz