Dokumenty:

  • akt zgonu z USC,
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku,
  • jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu( zaświadczenie od kapelana szpitala),
  • w wypadku, gdy pogrzeb odbywa się poza parafią zmarłego, należy przedstawić zaświadczenie, że zmarły był wierzącym i praktykującym katolikiem i ma prawo do pogrzebu katolickiego. To zaświadczenie wystawia proboszcz zmarłego.