Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i przynosi wszystkim pokój! (…) Pokój, dar Chrystusa zmartwychwstałego, jest głęboki i pełny, niesie pojednanie człowieka
z Bogiem, ze sobą samym i z całym stworzeniem
(św. Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne 2002).

W obliczu tylu wojen i walk trwających na świecie, w naszej Ojczyźnie i w nas samych, z troską i nadzieją świadczmy, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał po to, aby Jego pokój przerwał złowrogi łańcuch krzywd, które znaczą krwią Ziemię, pogrążając ją w tragedii i w beznadziei.

Zadawszy w sobie śmierć wrogości, zburzył mur dzielący ludzi i pojednał wszystkich przez krzyż (por. Ef 2, 14-16), a teraz wzywa nas, swoich uczniów, abyśmy usuwali wszystko, co rodzi nienawiść i chęć odwetu (św. Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne 2002).

Na ten święty czas Paschy, życzymy nadziei i pokoju serca! Jesteśmy w drodze ku zmartwychwstaniu, a to jest nasza radość, że zostaniemy kiedyś w pełni obdarowani pokojem Jezusa, spotkamy Go wszyscy razem i będziemy szczęśliwi Jego miłością na wieki. To jest nasze przeznaczenie! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, a wraz
z Nim zmartwychwstała nasza nadzieja! Alleluja! Zatem i my bądźmy dla świata znakami chrześcijańskiej nadziei i pokoju.

 Z darem błogosławieństwa i modlitwy

 

Bielawa, Świata Paschalne A.D. 2023.