Chwytamy się za ręce i przed każdą z poniższych modlitw odmawiamy wspólnie sercem,
powoli z zastanownieniem nad każdym wypowiadanym słowem: Ojcze Nasz...

Panie Jezu, Dziś stajemy w Betlejem by cieszyć się z Twoich narodzin. Dzięki Ci składamy, ża w tym dniu przeszedłeś na ten przepełniony grzechem świat by nas odkupić. Ty Jezu Chryste Święty i bez skazy do ostaniego dnia swojego życia wskazaleś nam drogę. Twoje serce było czyste od dnia narodzin do ostatniego Twego tchu. Ty nieskażony żadnym grzechem pokazałeś nam drogę do wieczności. Czy dziś jesteśmy godni spotkać się z Tobą? Czy jesteśmy gotowi na ponowne Twoje przyjscie? Prosimy Cię Panie, zmieniaj nas, przemieniaj nasze serca byśmy stali się jak dzieci, by Duch Święty prowadził nas każdego dnia. Byś nie zastał nas w grzechu kiedy Twoja światłość oświeci cały świat. Byśmy byli czyści i gotowi w każdej chwili kiedy powrócisz.
Maryjo, prowadz nas bezpiecznie do Twojego Syna. Amen.
Zanim złożymy sobie życzenia z okazji Bożego Narodzenia...
Niech każdy z nas głośno wypowie do Naszego Boga Ojca swoją prośbę:
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Modlitwa po wieczerzy wigilijnej
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze,
za Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi,
za ten wieczór wigilijny i dary,
które spożywaliśmy.
Tobie chwała na wieki.

Wszyscy odpowiadają: Amen.