NA III NIEDZIELĘ PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO

  1. Dziś Gorzkie Żaleo godz. 1715.
  2. W poniedziałek, 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 900i o godz. 1800W tym dniu wszyscy, którzy należą do Żywego Różańca maja przywilej uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Jest to także Dzień Świętości Życia. Piękną tradycją jest podejmowanie praktyki Duchowej Adopcji, która polega na codziennym odmawianiu dziesiątka Różańca i modlitwy wstawienniczej przez kolejnych dziewięć miesięcy w intencji jakiegoś nieznanego, poczętego dziecka, aby dane mu było przyjść na świat. Osoby, które podejmą się tego dzieła będą mogły wpisać się do Księgi Duchowej Adopcji wystawionej przy obrazie MB Nieustającej Pomocy. Więcej nt. Duchowej Adopcji w specjalnym, bezpłatnym wydaniu gazety Fundacji Małych Stópek.
  3. Droga Krzyżowaw każdy piątek Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 900i o godz. 1730.
  4. W tym tygodniu ze względu na spowiedzi w dekanacie i nieobecność Ks. proboszcza Biuro Parafialne wyjątkowo czynne będzie w czwartek – 28 marca od 1600do 1700.
  5. Za tydzień rozpoczniemy Wielkopostne Rekolekcje, które głosić będzie Ks. Wojciech Mikulski z Rzymu. Za tydzień po Mszy o godz. 1130, nauka rekolekcyjna dla rodziców dzieci ze szkoły podstawowej od I-VIII i III gimnazjalnych, a po nauce jeszcze krótkie spotkanie Księdza Proboszcza z rodzicami z klasy I i II SP dotyczące przyszłej I Komunii, na które to prosimy, aby rodzice przynieśli Ziarnaswoich dzieci oraz z rodzicami dzieci z kl. IV SP, na które prosimy, aby rodzice przynieśli kontrolki ze spowiedzi pierwszopiątkowych. Przedświąteczna spowiedź wielkopostna będzie w naszej Parafiiwe wtorek 2 kwietnia od godz. 800do 900i od godz. 1700do 1800.Prosimy o modlitwę w intencji błogosławionych owoców tych ćwiczeń duchowych i prosimy także te informacje przekazywać sąsiadom i znajomym. Plan Rekolekcji jest na naszej stronie internetowej i w gablocie.
  6. Prosimy o prowiant o długim terminie przydatności, np. olej, mąka, kasza, konserwy, makarony itp. Prosimy przynosić je także do naszej kaplicy do 18 marca. Są to produkty, z których zostaną przygotowane paczki na święta dla ludzi dorosłych, żyjących w biedzie, samotnych i niepełnosprawnych.
  7. W przyszłą niedzielę ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć operację i rehabilitację Agnieszki Kudyry. Tak oto pisze o sobie ta młoda dziewczyna: „Jestem po 20 latach nieudanego leczenia w Polsce, przeszłam 11 operacji, które nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów, dwie ostatnie wręcz pogorszyły mój stan zdrowia. Walczę z dysplazją włóknistą oraz nowotworem niezłośliwym lewej kończyny dolnej. Szukając pomocy trafiłam na dra Feldmana, który zakwalifikował mnie do kilkuetapowego leczenia na Florydzie. Zwracam się do Państwa o pomoc w gromadzeniu funduszy na operacje w USA o raz rehabilitacje. Jest to moja ostatnia szansa na poprawę zdrowia, dlatego też za każda udzieloną mi pomoc kieruję słowa ogromnej wdzięczności”. Wpłat można dokonać także na konto fundacji Serce dla Maluszka.Więcej informacji w gablocie.
  8. Na prośbę Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy przypominamy, że kominy, instalację dymową, spalinową i wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Równocześnie Krajowa Izba Kominiarzy zachęca do instalacji czujników tlenku węgla oraz dymu. Instalację czujników należy wykonać w konsultacji z kominiarzem podczas okresowej kontroli lub czyszczenia kominów.