XXII  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 1. Dziś wspominamy tragiczną datę 80 rocznicy napaści hitlerowskich niemiecc na Polskę i wybuchu II Wojny Światowej. Z tej to racji obchodzimy Dzień Modlitw o pokój na świecie i w intencji pomordowanych w czasie Wojny.Obecnie, kiedy jesteśmy świadkami odradzającego się niepokoju i konfliktów zbrojnych w wielu miejscach świata, z większa uwagą myślimy o sprawie pokoju. Wydarzenia z 1939 r. są nadal aktualną lekcją dla każdego pokolenia. Wciąż, bowiem odradzają się systemy, które gotowe są wystąpić przeciw człowiekowi, zagrażając jego godności i istnieniu. W obliczu współczesnych zagrożeń, tym bardziej trzeba nam błagać Pana Boga o dar pokoju dla świata, by ustały napięcia, by zaprzestano działań, które wzbudzając strach i wywołują obawy o spokojne jutro naszego świata. Sprawa osiągnięcia porozumienia i pokojowych rozwiązań leży nie tylko w rękach polityków i dyplomatów. Do nas należy modlitwa, szczególnie różańcowa. Ona ma wielką moc, jak zapewnia Matka Boża w Fatimie.
 2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, zatem po Mszach świętych wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Na Mszy o godz. 1130inaugurujemy nowy rok szkolny i katechetyczny i poświęcimy dzieciom przybory szkolne. Dziś maiła być „Słodka Niedziela”, niestety ze względu na wysoką temperaturę nie możemy ryzykować i sprzedawać ciasto. Prognoza pogody wieści, że od jutra będą już umiarkowane temperatury, dlatego „Słodką Niedzielę” będziemy mieli za tydzień.
 3. Od poniedziałku wracamy do zwykłego porządku nabożeństw i funkcjonowania biura.
 4. W rozpoczynającym się dziś tygodniu przeżywać będziemy:
 • 3 września, we wtorek - wspomnienie liturgiczne św. Grzegorza Wielkiego, papieża dK.
 • 5 września - Pierwszy Czwartek Miesiąca wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy i zakonnicy. Jest to dzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Msza św. wieczorna ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • 6 września - Pierwszy Piątek Miesiąca. Po porannej Mszy św. o godz. 900Droga Krzyżowa. Msze św. sprawowane będą ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy wieczornej eucharystyczne pierwszopiątkowe nabożeństwo do Serca Jezusowego i koronka do Bożego Miłosierdzia. Spowiedź pierwszopiątkowa przed poranną Mszą św. oraz od godz. 1715do 1800. Szczególnie przypominamy o tym dzieciom. Jest to także spowiedź na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Od godz. 1000swoich chorych odwiedzi Ks. Proboszcz.
 • 7 września - Pierwsza Sobota Miesiąca. Po porannej Mszy św. o Niepokalanym sercu NMP w intencji Żywego Różańca, nabożeństwo pierwszosobotnie ze zmianą tajemnic. Od godz. 900 swoich chorych odwiedzi Ks. Daniel.
 1. W przyszłą niedzielę - 8 września, na Mszy o godz. 1000 będziemy modlić się za S. Dolores z racji zbliżającego się dnia jej imienin, a po Mszy o godz. 1130odbędzie się spotkanie rodziców dzieci klas 1-8 szkoły podstawowej.Przy tej okazji przypominamy, że przygotowanie do I Komunii trwa pełne trzy lata podobnie jak przygotowanie do bierzmowania i odbywa się nie w ramach katechezy szkolnej, ale w parafii faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania kandydata.
 2. Rodziców dzieci, które już przeżyły rocznicę I Komunii św., którzy nie wiedzą co zrobić z szatą komunijną swojego dziecka, prosimy aby ofiarowali ją dla dzieci z rodzin ubogich. Prosimy więc szaty te przynieść tu do kaplicy. Prosimy także o zwrot strojów tych rodziców, którzy w ubiegłym roku wypożyczyli je z parafii swoim dzieciom.
 3. Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej
 
Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców w sprawie deprawacji ich dzieci w szkołach, czyli rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach.
Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje. Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.
Przy tej okazji przypominamy również katolickim rodzicom o konieczności dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia z religii w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organizowanie zajęć z religii nie dokonuje się automatycznie, ale inicjatywa dotycząca udziału w zajęciach z religii (deklaracja – oświadczenie) powinna każdorazowo wychodzić od rodziców.
 
bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.