na I Niedzielę Przygotowania Paschalnego

 1. Dziś Pierwsza Niedziela Miesiąca. Po Mszach św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
  1 marca to Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Modlimy się za ofiary represji stalinowskiej. Po Mszy o godz. 1130spotkanie liturgiczno-formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych. Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnychbędzie 22 marca, w ramach nauk rekolekcyjnych.
 2. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 900 i o godz. 1730. Natomiast Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 1715. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w piątek po wieczornej Mszy św. Ofiary składane do puszek podczas Drogi Krzyżowej przeznaczone są na Jałmużnę Postną, natomiast ofiary składane podczas Gorzkich Żali na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 3. W rozpoczynającym się tygodniu będziemy przeżywać:
 • w środę 4 marca - święto św. Kazimierza Królewicza,
 • 5 marca Pierwszy Czwartek Miesiąca. Po wieczornej Mszy św. pierwszoczwartkowe nabożeństwo eucharystyczne w intencji powołań. Biuro Parafialne tym dniu będzie nieczynne.
 • 6 marca Pierwszy Piątek Miesiąca. Po wieczornej Mszy nabożeństwo do Serca Jezusowego i koronka do Bożego Miłosierdzia. Okazja do spowiedzi przed poranną Mszą św. oraz od 1730 do 1800.
 • 7 marca Pierwsza Sobota Miesiąca. Po porannej Mszy nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi ze zmianą tajemnic. Od godz. 900 Daniel nawiedzi chorych z wizytą sakramentalną.
 1. Za tydzień w niedzielę 8 marca obchodzić będziemy Niedzielę Dzieł Pomocy Misjom Ad gentes. Tego dnia będziemy się modlić w intencji misji oraz polskich misjonarzy i misjonarek. Chorych zachęcamy do ofiarowania swoich cierpień w intencjach misyjnych. Tę działalność misyjną Kościoła my sami możemy także wesprzeć materialnie poprzez ofiarę złożoną do puszek w kościołach, wysłanie SMS-a na numer 72032 (koszt 2, 46 PLN z VAT), zakup misyjnych czasopism, czy ofiarę przelaną na konto podane na plakatach i na stronie www.misje.pl. Dzieło pomaga polskim misjonrzom pracującym w 97 krajach świata, w utrzymaniu i prowadzeniu przedszkoli i szkół, domów dziecka i ochronek oraz świetlic dla dzieci ulicy. To także wsparcie finansowe na walkę z głodem i niedożywieniem oraz chorobami. Część środków jest przeznaczana za budowę i remonty kościołów, kaplic oraz szkolenia katechistów, rekolekcje dla dzieci i młodzieży. To również zakup lekarstw przeciwmalarycznych, antybiotyków, witamin oraz wyposażenie ośrodków zdrowia i porodówek w meble, środków opatrunkowe, drobny sprzęt laboratoryjnego  i odczynnik. Prośmy Boga, by ich umacniał swoją łaską i błogosławieństwem.
 2. Od wielu lat nasza Parafia poprzez działającą Fundację Misericordias Domini wspiera ubogie rodziny i pojedyncze osoby znajdującye się w trudnej sytuacji materialnej, nie tylko poprzez przygotowanie świątecznych paczek, ale jet to także pomoc świadczona potrzebującym w ciągu całego roku, jak również subwencja budowy naszego kościoła.Prosimy osoby mające dochody jedynie z ZUS-u i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń podatkowych – o przynoszenie otrzymanych rocznych informacji o uzyskanym dochodzie w celu wypełnienia formularza o przeznaczeniu 1% naszych podatków na Parafialną Fundację. Pozostałe osoby chcące wesprzeć Naszą Fundację – informujemy, że nr KRS jest na naszej stronie internetowej w zakładce "KONTAKT" lub można wyrywać sobie karteczkę wiszącą przy drzwiach wyjćiowych z numerem KRS. Pamiętajmy, że 1% naszego wpłaconego podatku – poprzez ilość naszych parafian - pomnaża możliwość pomagania naszym bliźnim.