XXX  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

  1. W rozpoczynającym się dziś tygodniu przeżywać będziemy:
  • 28 października, w środę - Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
  • 31 października, w sobotę - ostatnie nabożeństwo różańcowe. Dzieci, które nie opuściły ani jednego nabożeństwa październikowego zechcemy nagrodzić za ich wytrwałość i pobożność. Zapraszamy wszystkich, którzy nie znaleźli jeszcze czasu, aby choć raz przyjść na to piękne maryjne nabożeństwo.
  • 1 listopada, w niedzielę - Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszej kaplicy o 800, 1000 i 1800. Nie będzie Mszy o godz. 1130. O godz. 1200 Msza św. na Cmentarzu Komunalnym. Gdyby jednak ogłoszono zakaz wstępu na cmentarze, wówczas porządek Mszy w naszej kaplicy będzie bez zmian. Natomiast w Parafii Wniebowzięcia NMP o godz. 1430 wyruszy z kościoła procesja na Cmentarz Parafialny, a bezpośrednio po niej na Cmentarzu, będzie sprawowana Msza św. Przypominamy o obowiązku uczestniczenia w tym dniu we Mszy św., nie wystarczy samo nawiedzenie cmentarza. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Ze względu na stan pandemii, zachęcamy, aby nawiedzać groby swoich bliskich w tygodniu po Uroczystości Wszystkich Świętych i później, tak aby nie generować dużych zgromadzeń na cmentarzach 1 listopada, tym bardziej, że w bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, Papież przedłużył możliwość uzyskania odpustu zupełnego do końca listopada. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
  1. W środę o godz. 1645 spotkanie dla młodzieży z klasy VIII, przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
  2. Do 31 października można jeszcze składać kartki wypominkowe czytelnie wypełnione. Prosimy, wrzucać je do skrzynki przy wejściu do kaplicy. Prosimy nie wrzucać ich na tacę. Ofiary składane przy okazji wypominek przeznaczone są na budowę kościoła. Modlitwę wypominkową rozpoczniemy od wtorku 3 listopada. Zatem za tydzień podamy harmonogram czytania wypominek. Wypominki są jedną z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której tradycja sięga X wieku. Są one wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci.Bardzo ważną sprawą w modlitwie za zmarłych, jest przede wszystkim nasze osobiste zaangażowanie, nasza ofiara oraz wysiłek, by w tej modlitwie uczestniczyć całym swoim sercem. Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych. Święty Jan Paweł II mówił kiedyś w rozważaniach Anioł Pański: „Modlitwa za zmarłych jest naszą ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba.”
  3. Na mocy zarządzenia Biskupa Świdnickiego, ze względu ma pandemię, wszystkie urzędy i biura kościelne będą zamknięte do odwołania i będą pracować w trybie zdalnym. Dlatego też w sprawach niezwykle ważnych i losowych prosimy się kontaktować telefonicznie lub mailowo.