NA Niedzielę CHRZTU PAŃSKIEGO

  1. Choć zwyczajowo w świątyniach naszych pozostawia się wystrój Bożonarodzeniowy do 2 lutego, to w liturgii Kościoła Katolickiego Niedziela Chrztu Chrystusa Pana kończy Okres Narodzenia Pańskiego. Jutro rozpoczyna się tzw. okres w Ciągu Roku popularnie zwany Okresem Zwykłym.
  2. Dziś po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Diecezjalną Poradnię Rodzinną
  3. Przypominamy i prosimy, żeby na miesiąc przed odprawieniem zamówionej intencji mszalnej potwierdzić jej aktualność.