NA III Niedzielę Zwykłą

  1. Trzecią niedzielę zwykłą przeżywamy jako czas dziękczynienia za Słowo Boże. Ojciec Święty wzywa nas, abyśmy w tę niedzielę w sposób szczególny z radością wysławiali Boga, który do nas mówi, ponieważ jest „dobry i łaskawy”.
  2. Dziś po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji.
  3. W rozpoczynającym się dziś tygodniu będziemy przeżywać:
  • 25 stycznia, w poniedziałek święto Nawrócenia św. Pawła Ap.;
  • 26 stycznia, we wtorek wspomnienie św. bpów Tymoteusza i Tytusa;
  • 28 stycznia, w czwartek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK;
  • 30 stycznia, w sobotę – Święto Rocznicy Poświęcenia Katedry Świdnickiej;
  • za tydzień w ostatnią niedzielę stycznia - Światowy Dzień Trędowatych.
      4. Jak co roku o tej porze, prosimy o odpis 1% podatku na naszą charytatywną fundację Misricordias Domini.