OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA 20 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

15 sierpnia 2021 r.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

 

  1. Dziś po każdej Mszy św. poświęcenie ziół. Suma odpustowa w Parafii Wniebowzięcia NMP celebrowana będzie o godz. 1230.
  2. W rozpoczynającym się dziś tygodniu przeżywać będziemy:
  • 17 sierpnia, we wtorek – wspomnienie liturgiczne św. Jacka, kapłana,
  • 20 sierpnia, w piątek – wspomnienie liturgiczne św. Bernarda, opata i dK,
  • 21 sierpnia, w sobotę – wspomnienie liturgiczne św. Piusa X, papieża,
  1. Za tydzień w niedzielę, 22 sierpnia – święto NMP Królowej. Po Mszy o godz. 1800 nabożeństwo do św. Rity. W tym dniu wraz z całym Kościołem Powszechnym odnowimy akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest to życzenie Matki Bożej z Fatimy. Ojciec Święty Pius XII w odpowiedzi na prośbę Matki Bożej Fatimskiej dokonał poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi w 1942 roku. Ponadto ustanawiając święto Maryi Królowej w 1954 r. zwrócił się do całego Kościoła słowami encykliki „Ad caeli Reginam”: Po długiej dojrzałej rozwadze, mocą Apostolskiej Naszej władzy ustanawiamy święto Królowej Maryi, które ma być obchodzone w całym świecie... Nakazujemy również, aby tegoż dnia ponawiano poświęcenie się rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Panny Maryi. W nim bowiem leży nadzieja nadejścia lepszego wieku, tryumfu wiary i chrześcijańskiego pokoju. Niech tedy wszyscy z większą jeszcze niż dotąd ufnością garną się do tronu miłosierdzia i łaski Królowej i Matki naszej, błagając o pomoc w nieszczęściach, o światło w ciemnościach, o pociechę w cierpieniach i smutkach; a nade wszystko niech się wyrwą z niewoli grzechów i służą z wdziękiem dziecięcej pobożności pod berłem tak wielkiej Matki! Niech tłumy wiernych cisną się do Jej świątyń, niech obchodzą Jej święta; niech Jej błagalny różaniec będzie we wszystkich dłoniach i niech przeniknie do kościołów i chat, do szpitali i więzień, na drobne zebrania i masowe manifestacje wiernych, celem głoszenia Jej chwały! Niech Imię Maryi słodsze nad nektar i droższe od pereł będzie w najwyższym poszanowaniu!
  2. Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej.