NA 22 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

  1. Od poniedziałku wracamy do zwykłego porządku nabożeństw i funkcjonowania biura.
  2. W rozpoczynającym się dziś tygodniu przeżywać będziemy:
  • w środę, 1 września - 82. rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę i wybuchu II Wojny Światowej. Jest to Dzień Modlitw o pokój na świecie i w intencji pomordowanych w czasie Wojny.Obecnie, kiedy jesteśmy świadkami odradzającego się niepokoju i konfliktów zbrojnych w wielu miejscach świata, z większą uwagą myślimy o sprawie pokoju. Wydarzenia z 1939 r. są nadal aktualną lekcją dla każdego pokolenia. Wciąż, bowiem odradzają się systemy, które gotowe są wystąpić przeciw człowiekowi, zagrażając jego godności i istnieniu. W obliczu współczesnych zagrożeń, tym bardziej trzeba nam błagać Pana Boga o dar pokoju dla świata, dla naszej Ojczyzny, by ustały napięcia, by zaprzestano działań, które wzbudzając strach i wywołują obawy o spokojne jutro naszego świata. Sprawa osiągnięcia porozumienia i pokojowych rozwiązań leży nie tylko w rękach polityków i dyplomatów. Do nas należy modlitwa, szczególnie różańcowa. Ona ma wielką moc, jak zapewnia Matka Boża w Fatimie.
  • 2 września - Pierwszy Czwartek Miesiąca - dzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Msza św. wieczorna ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • 3 września - Pierwszy Piątek Miesiąca i wspomnienie liturgiczne św. Grzegorza Wielkiego, papieża dK. Po porannej Mszy św. o godz. 900 Droga Krzyżowa. Wieczorna Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po niej eucharystyczne pierwszopiątkowe nabożeństwo do Serca Jezusowego i koronka do Bożego Miłosierdzia. Spowiedź pierwszopiątkowa przed poranną Mszą św. oraz od godz. 1715 do 1800. Szczególnie przypominamy o tym dzieciom. Jest to także spowiedź na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Od godz. 1000 swoich chorych odwiedzi Ks. Proboszcz.
  • 4 września - Pierwsza Sobota Miesiąca. Po porannej Mszy św. o Niepokalanym sercu NMP w intencji Żywego Różańca, nabożeństwo pierwszosobotnie ze zmianą tajemnic. Od godz. 900 swoich chorych odwiedzi Ks. Daniel.
  1. W przyszłą niedzielę - 5 września, po Mszy o godz. 1130 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci klas 1-8 szkoły podstawowej.
  2. Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej

 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WS. DNIA SOLIDARNOŚCI Z AFGAŃCZYKAMI

 

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami dramatycznych wydarzeń w Afganistanie, związanych ze zmianą władzy. Wiele tysięcy Afgańczyków ratuje swoje życie i zdrowie ucieczką z kraju, szukając pomocy we wspólnocie międzynarodowej. Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, który wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by „modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu”, zwracam się z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc materialną dla cierpiącego ludu Afganistanu. W związku z powyższym, ogłaszam niedzielę 5 września br. „Dniem Solidarności z Afgańczykami” i apeluję, aby a po Mszach Świętych zorganizować kwestę na ich rzecz. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce i za granicą. We współpracy z Caritas w Pakistanie, kraju, w którym znajduje się największa grupa uchodźców z Afganistanu, rozpocznie się trzymiesięczna interwencja humanitarna natychmiastowej pomoc dla około 1500 rodzin.
W Polsce już działają Centra Migrantów i Uchodźców prowadzone przez Caritas Polska, która to też uruchomi ogólnopolski program wsparcia dla uchodźców w naszej ojczyźnie – od pomocy duchowej, psychologicznej, socjalnej, poprzez pomoc językową, prawną i medyczną, aż po doradztwo zawodowe, wsparcie międzykulturowe oraz wsparcie wolontariatu parafialnego i komunikacji z mediami. Już teraz dziękuję wszystkim wiernym za pozytywną odpowiedź na mój apel, ufając, że kolejny raz Polacy pokażą swoje dobre i szlachetne serca.

+Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2021 r.