NA VI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

 

  1. Dzisiejszy dzień w naszej diecezji, z woli Biskupa Świdnickiego, jest czasem szczególnej modlitwy oraz pomocy materialnej dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Po Mszach św. będzie przeprowadzona zbiórka do puszek na ten cel.
  2. W rozpoczynającym się dziś tygodniu przeżywać będziemy:
  • we wtorek, 14 lutego – święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy;
  • w środę, 15 lutego - liturgiczne wspomnienie bł. Ks. Michała Sopoćki, Apostoła Miłosierdzia
    i spowiednika św. Faustyny. Po Mszach św. błogosławieństwo jego relikwiami i oddanie im czci.
  1. Przypominamy narzeczonym, którzy planują do końca października 2023 r. zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego, iż w sobotę, 25 lutego o godz. 1900 w parafii Wniebowzięcia NMP rozpoczną się dekanalne nauki przedślubne. Następny cykl nauk przedmałżeńskich będzie dopiero we wrześniu 2023 r.
  2. Prosimy o przeznaczenie 1,5% podatku na naszą charytatywną fundację Misricordia Domini, odpisu  dokonywanego przez Urząd Skarbowy. Ci którzy rozliczają się samodzielnie – numer  Nr KRS 0000357618 Fundacji znajdą na banerze na naszej internetowej stronie parafialnej. Rencistom i emerytom w rozliczeniu pomogą wolontariusze Fundacji. Ważne jest, aby na rozliczeniu otrzymanym z  ZUS - napisać swój numer telefonu, aby tą drogą można było się umówić  na podpisanie gotowych dokumentów. Skorzystajmy więc z tej możliwości bezgotówkowego wsparcia przez Urząd Skarbowy Fundacji Misercordias Domini pracującej na rzecz pomocy najuboższym naszej Parafii.
  3. Przypominamy, że można samemu przez naszą stronę internetową zarezerwować sobie intencje mszalne, nawet z rocznym wyprzedzeniem.

W minionym tygodniu odprowadziliśmy do wieczności +Annę Sochę. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.