08.01 poniedziałek 1. P. Majcherkiewicz i K. Brenzak ( zbiórka 16:20 ul. Łabędzia) 
2. F. Szczęk i F. Zając (zbiórka 15:50 - Kaplica) 
09.01 wtorek 1. P. Delalicz da Laval i J. Subocz 15:50 - kaplica 
2. Sz. Wiszniewski i P. Kubicki 15:50 - kaplica 
10.01 środa  1. A. Smuk i F. Zając  - 15:50 - kaplica 
2. K. Smuk i Sz. Wiszniewski 15:50 - Kaplica 
11.01 czwartek 1. A. Langowski i K. Brenzak 15:50 - Kaplica 
2. F. Szczęk i M. Kucharek 15:50 - kaplica 
12.01 piątek  1. Sz. Wiszniewski i J. Smuk 15:50 - kaplica 
2. K. Brenzak i P. Majcherkiewicz - 15:50 - kaplica 
13.01 sobota 1. F. Zając i J. Subocz 9:50 - kaplica 
2. M. Kucharek i F. Szczęk 9:50 - kaplica
Po południu 
1. A. Smuk i P. Majcherkwieicz 13:50 - kaplica 
2. Sz. Wiszniewski i P .Kubicki 13:50 - kaplica