II niedziela Zwykła, 20 stycznia 2019

 

800

 +Tadeusz +Roch +Marianna

 

1000

+Jan +Władysław JEDOŃ

 

1130

Z racji urodzin Bożeny i Marleny i za całą rodzinę

 

1800

+Mieczysław FILOZOF (20 greg.)

Poniedziałek, 21 stycznia 2019

700

+Mieczysław FILOZOF (21 greg.)

900

+Tadeusz KWIECIEŃ – od uczestników pogrzebu

 Wtorek, 22 stycznia 2019

700

+Mieczysław FILOZOF (22 greg.)

1800

Za członków Bractwa Św. Rity i we wszystkich intencjach pielgrzymów i czcicieli Św. Rity

 Środa, 23 stycznia 2019

700

+Mieczysław FILOZOF (23 greg.)

900

+Janina Czremak od sąsiadów

 Czwartek, 24 stycznia 2019

700

+Mieczysław FILOZOF (24 greg.)

900

+Józef +Irena +Władysław +Jerzy +Maria +Tadeusz ++ z rodziny

 Piątek, 25 stycznia 2019 

700

+Mieczysław FILOZOF (25 greg.)

900

 

 Sobota, 26 stycznia 2019

700

+Mieczysław FILOZOF (26 greg.)

1800

+Alina KORALEWSKA

 

Wzywając wstawiennictwa św. Jadwigi Śląskiej - patronki budujących się kościołów, prośmy Pana za wszystkich ofiarodawców i budowniczych wznoszonej przez nas świątyni. Módlmy się także za tych, którzy wciąż nieprzychylni są temu przedsięwzięciu.