II NIEDZIELA Wielkiego Postu, 08 marca 2020

 

800

 +Tadeusz PAŁKA (8 greg.)

 

1000

+Stefania +Józef +Marian +Czesław +Krystyna +Helena +Stanisław +Łucja +z rodz. PIKTEL

 

1130

+Roman POLAŃSKI

 

1800

W int. Magdy POGORZELSKIEJ z racji urodzin

Poniedziałek, 09 marca 2020

700

+Tadeusz PAŁKA (9 greg.)

1800

+Anna +Józef WEREŚNIAK +Antonina +Władysław +Mieczysław MAJER

 Wtorek, 10 marca 2020 

700

+Tadeusz PAŁKA (10 greg.)

1800

+Jan KWIATKOWSKI – od uczestników pogrzebu

 Środa, 11 marca 2020

700

+Tadeusz PAŁKA (11 greg.)

1800

+Edyta HOŁUJ – od uczestników pogrzebu

 Czwartek, 12 marca 2020

700

+Tadeusz PAŁKA (12 greg.)

1800

+Irena OSTASZ – od uczestników pogrzebu

 Piątek, 13 marca 2020 

900

+Tadeusz PAŁKA (13 greg.)

1800

++ z Rodzin Sióstr Augustianek

 Sobota, 14 marca 2020

700

+Tadeusz PAŁKA (14 greg.)

1800

W int. Jasia o potrzebne łaski i błog. Boże